Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de achizitie publica:

LUCRARI DE CULTURA PADURILOR PE ANUL 2024-impaduriri,completari,revizuiri si descoplesiri

CPV – 77230000-1 – Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:     14156590;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Calea Transilvaniei,  nr. 153, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de  219.519 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă cu anunt public”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare Activitate Economica

9. Obiectul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: LUCRARI DE CULTURA PADURILOR PE ANUL 2024-impaduriri,completari,revizuiri si descoplesiriamplasata in  Comuna Prundu Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud.

10. Durata sau termenul limită de executie a lucrarilor: 2 luni pentru impaduriri,completari,revizuiri de la incheierea contractului de servici si 8 luni pentru descoplesiri de la data incheierii contractului de servici.

In conformitate cu prevederile art. 7 alin(5) din Legea nr.98/2016 achizitia se va face direct prin anunt public, iar in baza art, 43 din HG nr. 395/2016, achizitionarea se va realiza prin catalogul electronic. Pretul este ferm in lei fara TVA si nu se actualizeaza