Proiecte de hotărâri

TitluDescriereDată adăugareDescarcă
Proiect de hotarare privind refuzarea solicitarii operatorului Supercom SA 06-11-2023 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.7 la HCL nr.3328,04,2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Bargaului in anul 2024 20-10-2023 DescarcăPreview
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE, DATORATE DE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN COMUNA PRUNDU-BARGAULUI IN ANUL 2024 04-10-2023 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată 09-03-2023 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud 09-03-2023 DescarcăPreview
Proiect hotarare privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare 09-03-2023 DescarcăPreview
Plan anual de achizitii publice pe 2023 12-12-2022 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2022 26-10-2022 DescarcăPreview
202210211058 26-10-2022 DescarcăPreview
202210211056 26-10-2022 DescarcăPreview
202210211057 26-10-2022 DescarcăPreview
202208191359 08-09-2022 DescarcăPreview
202203161055 08-09-2022 DescarcăPreview
202203161052 08-09-2022 DescarcăPreview
202205180801 08-09-2022 DescarcăPreview
202208191357 08-09-2022 DescarcăPreview
202203230837 08-09-2022 DescarcăPreview
202203161053 08-09-2022 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind executia bugetara la 30062022 08-09-2022 DescarcăPreview
202203070950 07-04-2022 DescarcăPreview
202202170843 07-04-2022 DescarcăPreview
202203070947 07-04-2022 DescarcăPreview
202202150917 07-04-2022 DescarcăPreview
202202150917-1 07-04-2022 DescarcăPreview
202202150913 07-04-2022 DescarcăPreview
20191016092518504 01-03-2021 DescarcăPreview
20191016092300327 01-03-2021 DescarcăPreview
20191016092419126 01-03-2021 DescarcăPreview
202101050829 25-01-2021 DescarcăPreview
202101050829-1 25-01-2021 DescarcăPreview
202011040721 09-11-2020 DescarcăPreview
202011030722 09-11-2020 DescarcăPreview
202011040735 09-11-2020 DescarcăPreview
202011061127 09-11-2020 DescarcăPreview
202011061129 09-11-2020 DescarcăPreview
202011061128 09-11-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind analiza si aprobarea executie bugetului local al comunei la data de 30.09.2020 03-11-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire prin licitatie publica a contractelor pentru concesionarea, inchirierea si vanzarea bunurilor proprietate publica sau privata a comunei 27-10-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare prind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei 27-10-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ teritoriale ale comunei 27-10-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 5302 privind aprobarea concesionarii in vederea exploatarii a imobililui ren proprietatea UAT Prundu Bargaului 02-09-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 4757 privind analiza si aprobarea executie bugetului local al comunei 05-08-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr 386/ 16.03.2020 privind aprobarea întocmirii Programului de actaulizare și dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2020 în comuna Prundu Bârgăului Nr. 38616-03-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre privind acordul de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud Nr. 94821-02-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 894/31.01.202 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Prundu Bârgăului Nr. 89431-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 696/29.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Prundu Bârgăului pe anul 2020 Nr 69629-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 439 - privind aprobarea planului anual evolutie al tarifelor la apa si canal in perioada 2018-2025 21-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 356 privind aproarea intocmirii Planului de actualizare si dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2020 16-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 361 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna catre AQUABIS SA 16-01-2020 DescarcăPreview
Proect de hotarare 224 privind aprobarea Programului de masuri privind obligatile 14-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 114/09.01.2020 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Prundu Bârgăului Nr. 11409-01-2020 DescarcăPreview