Proiecte de hotărâri

TitluDescriereDată adăugareDescarcă
Proiect de hotărâre privind acordul de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud Nr. 94821-02-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr 386/ 16.03.2020 privind aprobarea întocmirii Programului de actaulizare și dezvoltare a Sistemului de control intern managerial pe anul 2020 în comuna Prundu Bârgăului Nr. 38616-03-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 894/31.01.202 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Prundu Bârgăului Nr. 89431-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 696/29.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Prundu Bârgăului pe anul 2020 Nr 69629-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotărâre nr. 114/09.01.2020 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Prundu Bârgăului Nr. 11409-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 5302 privind aprobarea concesionarii in vederea exploatarii a imobililui ren proprietatea UAT Prundu Bargaului 02-09-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 4757 privind analiza si aprobarea executie bugetului local al comunei 05-08-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 439 - privind aprobarea planului anual evolutie al tarifelor la apa si canal in perioada 2018-2025 21-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 361 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna catre AQUABIS SA 16-01-2020 DescarcăPreview
Proiect de hotarare 356 privind aproarea intocmirii Planului de actualizare si dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2020 16-01-2020 DescarcăPreview
Proect de hotarare 224 privind aprobarea Programului de masuri privind obligatile 14-01-2020 DescarcăPreview