Consiliului local al comunei Prundu Bârgăului are  următoarele comisii de specialitate, după cum urmează:

I. Comisia buget-finanțe,programe de dezvoltare economico-socială ,protecția mediului și administrarea domeniului public și privat al comunei

1. Domnul   POPANDRON TIBERIU-IONUȚ     consilier local – membru;

2. Doamna  MOIȘAN CORINA-MARINA    consilier local – membru;

3. Domnul    BOZGA DANIEL-VALENTIN  consilier local – membru;

4. Domnul  CIUREA FLORIN    consilier local – membru;

5. Domnul   FORFOTĂ OVIDIU – MARIAN  consilier local – membru;

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism ,realizarea lucrărilor publice ,administrație publică locală,juridică ,apărarea ordinei publice

1. Domnul     VLAD LEON     consilier local – membru;

2. Domnul   VLAD DĂNUȚ    consilier local – membru;

3. Domnul    AXENTE IULIAN  consilier local – membru;

4. Domnul    RÎNZIȘ ANDREI   consilier local – membru;

5. Domnul   SAS FLORIN -SIMION consilier local – membru;

III. Comisia pentru învățamânt ,sănătate ,cultură ,tineret ,sport,turism ,protecție socială ,respectarea drepturilor și libertăților omului

1. Domnul  VLAD GEORGE   consilier local – membru;

2. Domnul  BUJOR BENONE-MARCEL  consilier local – membru;

3. Domnul   HALOSTĂ VASILICĂ consilier local – membru;

4. Domnul   BĂLAN RADU-FLORIN  consilier local – membru;

5. Domnul   CIONCAN IOAN  consilier local – membru.