Consiliului local al comunei Prundu Bârgăului are  următoarele comisii de specialitate, după cum urmează:

I. Comisia buget-finanțe, programe de dezvoltare economico-socială, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat al comunei

1. Domnul   POPANDRON TIBERIU-IONUȚ – Președinte;

2. Doamna  MOIȘAN CORINA-MARINA – Secretar;

3. Domnul    BOZGA DANIEL-VALENTIN – Membru;

4. Domnul  CIUREA FLORIN – Membru;

5. Domnul  GÎVAN DAN-ADRIAN – Membru;

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinei publice

1. Domnul     VLAD LEON – Președinte;

2. Domnul   VLAD DĂNUȚ – Secretar;

3. Domnul    AXENTE IULIAN – Membru;

4. Domnul    CIONCAN IOAN – Membru;

5. Domnul   RAUS GEORGE-IOAN – Membru;

III. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, tineret, sport, turism, protecție socială, respectarea drepturilor și libertăților omului

1. Domnul  POP IOAN – Președinte;

2. Domnul  AXENTE IONUȚ – Secretar;

3. Domnul   BĂLAN RADU-FLORIN – Membru;

4. Domnul PAVELEAN ANDREI – Membru;

5. Domnul   BĂLAN NICOLAE – Membru.