Contact:

Telefon: 0757039009

E-mail: primaria@prundubargaului.ro

Program de lucru cu publicul:

Depuneri cereri:
LUNI- JOI între orele 08.30 – 16.00
VINERI între orele 08.30 – 12.00

Eliberare acte:
LUNI- JOI între orele 14.00 – 16.00

Atribuțiile compartimentului de stare civilă

 • întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de nastere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
 • înscrie menţiuni, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre;
 • întocmeşte buletinele statistice de naştere, căsătorie, deces şi le comunică lunar la Direcţia Regională de Statistică;
 • răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
 • eliberează extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă;
 • înaintează către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanei a buletinelor de identitate şi a cărţilor de identitate ale celor decedaţi;
 • ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor, certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
 • atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
 • propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică Serviciului public comunitar judetean de evidenţă a persoanelor;
 • înaintează Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate file din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
 • primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la rectificarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
 • la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 • înregistrarea declaraţiilor de naştere, căsătorie, deces, a cererilor, precum şi a întregii corespondenţe se face într-un registru de intrare-ieşire distinct, care aparţine Compartimentului Registru agricol, Stare Civilă, numerotarea actelor făcându-se diferit de restul actelor din primărie;
 • duce la îndeplinire obligatiile privind comunicarea citaţiilor şi actelor de procedură, în condiţiile Codului de procedură civilă;
 • întocmeşte dosarul de divorţ pe cale administrativă şi eliberează certificatul de divorţ, potrivit Metodologiei nr. 2112516/2010 a MAI- Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date şi eliberează certificatul de divorţ.