Primaria Comunei Prundu Bargaului

ANUNT

in conformintate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de hotarare privind apribarea Planului Urbanistic General al comunei Prundu Bargaului si Regulamentului Local de Urbanism

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatie de baza pot fi consultate:

  • pe site-ul Primariei Comunei Prundu Bargaului – www.prundubargaului.ro
  • la sediul Primariei Comunei Prundu Bargaului

In conformitate cu prevederile legii 52/2003 pana la data de 17.11.2023 se pot transmite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe email la adresa primaria@prundubargaului.ro sau prin posta pe adresa Primariei Comunei Prundu Bargaului, sat Prundu Bargaului str Principala nr 512.

Materiale vor purta mentiunea:

Recomandare la proiect de act normativ – Aprobare Plan Urbanistic General al Comunei Prundu Bargaului si a Regulamentului Local de Urbanism.

Plan Urbanistic General 2023

Parte scrisa Parte desenata
TitluDescriereDată adăugareDescarcă