CPV – 16000000-5 Utilaje agricole (Rev.2)

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:               4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 134.900 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare

9. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte ” ACHIZITIONAREA UTILAJ PROFESIONAL GOSPODARIE COMUNALA , COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI,JUDETUL BISTRITA NASAUD”

10. Durata de furnizare-maxim 30 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Anunt public+documentatie de atribuire

FORMULARE