Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de furnizare si montaj:

Furnizare si montaj pompe caldura Primaria  Comunei  Prundu Bargaului

CPV – 42511110-5      Pompe termice

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:     4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 88.178,23 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare

9. Obiectul contractului de furnizare si montaj pentru care sunt solicitate oferte Furnizare si montaj pompe caldura Primaria  Comunei  Prundu Bargaului 10. Durata sau termenul limită de executie: maxim 1.5 luni de la data incheierii contractului.

ANUNT FURNIZARE SI MONTAJ POMPE DE CALDURA - 26112021

FORMULARE