În luna iulie se desfășoară la Centrele Județene ale APIA campania de preluare a cererilor trimestriale de plată pentru ajutorul de stat pentru acciza redusă la motorină.

În contextul actual, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor de pe raza comunei dumneavoastră care beneficiază de această formă de ajutor, vă rugăm respectuos să le puneți la dispoziție anexele atașate acestui mesaj, respectiv:

* formular cerere trimestrială- Anexa nr 7;
* situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate și a documentelor fiscale de achiziționare a motorinei cu acciza redusă – Anexa nr.8;
* pentru cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord pentru finanțare, formularul R (Anexa 22) de solicitare rectificare a acordului pentru finanțare;
* situația privind calculul efectivului de animale aferent perioadei -Anexa nr.9;

Cererea de plată și documentele aferente vor fi completate de către solicitanți și se vor adăuga copii ale facturilor de achiziționare a motorinei emise de vânzător pe numele beneficiarilor și/sau bonuri fiscale de achiziție emise de vânzător, care să conțină obligatoriu CUI/CIF beneficiar. De asemenea, pentru beneficiarii care nu au depus la dosarul cererii pentru emiterea acordului dovada contului de trezorerie, aceasta va fi adăugată la dosarul cererii trimestriale” , potrivit comunicatului emis de APIA Bistrița Năsăud.

Documentele anexe pentru completarea dosarului se pot ridica de la sediul primariei Prundu Bârgăului !