ANUNT PUBLIC

Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret in vederea atribuirii contractului de lucrari:

Amenajare Paraul Valea Brujenilor in localitatea Prundu Bargaului

CPV – 45111291-4 – Lucrări de amenajare a terenului.
Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

 1. Codul unic de înregistrare: 4347410;
 2. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Calea Transilvaniei , nr. 153, judetul Bistrita-Nasaud,.
 3. Telefon 0265/265009, fax 0263265011 ;
 4. Email: primaria@prundubargaului.ro
 5. Valoarea estimata a contractului este de 631.000,00 lei fara TVA
 6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „anunt public depunere oferte ”;
 7. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare
 8. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte Amenajare Paraul Valea
  Brujenilor
  in localitatea Prundu Bargaului
 9. Durata sau termenul limită de executie: maxim 12 luni de la data incheierii contractului.

Anunt public

Caiet de sarcini general

FORMULARE

PROIECT TEHNIC+LISTE CANTITATI

Contract de lucrări cadru