Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bârgăului, vă invită să depuneți ofertă de preț în vederea atribuirii contractului e achiziție publică ”REPARAȚII DUM CU BALAST VALEA GRUJENILOR ȘI STRADA ZAMBROAIA”

CPV – 45233141-9 Lucrări de întrețienere a drumurilor

Valoare estimată: 160.198,99 lei fără TVA

Data limită de depunere a ofertelor: 15.10.2020 ora 10.00