Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bârgăului, vă invită să depuneți ofertă de preț în vederea atribuirii contractului e achiziție publică ”PROTECȚIE MALURI ȘI EVACUARE ALUVIUNI PĂRĂU ȘENDROAIA”

CPV – 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale lucrări publice

Valoare estimată: 45.000lei fără TVA

Obiectul contractului: PROTECȚIE MALURI ȘI EVACUARE ALUVIUNI PĂRĂU ȘENDROAIA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Data limită de depunere oferte: 15.10.2020 ora 10:00