ANUNT PUBLIC

Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de lucrari::

Reaparatii  podete dalate monolite  Rau Secu in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud

CPV – 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:     4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 195.453,94 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „anunt public depunere oferte ”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare

9. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte Reaparatii  podete dalate monolite  Rau Secu in comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud

10. Durata sau termenul limită de executie: maxim 6 luni de la data incheierii contractului.

ANUNT

FORMULARE

Contract de lucrări cadru