Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI, titulară a proiectului: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Bistrița-Năsăud, comuna Prundu Bârgăului, str. Bistricioarei, nr. 57, etapa 2″, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Bistrița-Năsăud, comuna Prundu Bârgăului, str. Bistricioarei, nr. 57, etapa 2″, propus a fi amplasat în localitatea Prundu Bîrgăului, str. Bistricioarei, CF 27888, cad. 27888, comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site- ul agenţiei: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunt privind decizia etapei de incadrare