ANUNT PUBLIC

Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de lucrari:

Reparatii varianta de taf de la FE 004 spre Rapa Roie

CPV – 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului-Activitate Economica

2. Codul unic de înregistrare:            14156590;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 148.047,10 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare –Activitate Economica

9. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte Reparatii varianta de taf de la FE 004 spre Rapa Roie

10. Durata sau termenul limită de executie: maxim 6 luni de la data incheierii contractului.

Contract de lucrari - Reparatii varianta de taf de la FE 004 spre Rapa Roie

FORMULARE

Contract de lucrări cadru