ANUNT PUBLIC

Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de furnizare:

Furnizare dotari „Modernizare Gradinita cu Program Prelungit inclusive dotare, localitatea Susenii Birgaului, comuna Prundu Birgaului”- LOT 1 Echipamente electrocasnice si dotari bucatarie/spalatorie

CPV – 39700000-9 Aparate de uz casnic (Rev.2)

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:            4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 259.038,22 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare +Fonduri europene

9. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte Furnizare dotari „Modernizare Gradinita cu Program Prelungit inclusive dotare, localitatea Susenii Birgaului, comuna Prundu Birgaului”- LOT 1 Echipamente electrocasnice si dotari bucatarie/spalatorie

10. Durata de furnizare-maxim 1 luna de la semnarea contractului de catre ambele parti.