TOȚI PROPRIETARII DE IMOBILE

DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI

     Având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrita-Nasaud, ANUNȚĂM publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private si publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Data de început a afișării: 27.03.2023

     Data de sfârșit a afișării: 25.05.2023

     Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Com. Prundu Bârgăului, Calea Transilvaniei nr. 194 (vis-a-vis de Primaria Prundu Bârgăului )

     Cererile sau contestațiile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la același sediu în cadrul perioadei de afișare.

     Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-un ANCPI la adrese www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei PRUNDU BARGAULUI, la adresa www.prundubargaului.ro.

PRIMAR

CRIȘAN DORU TOADER