Anunţ de participare la licitaţie pentru inchiriere bunuri; PUBLIC/PRIVAT

Imobil proprietate publică a comunei  Prundu Bârgăului, situat în comuna Prundu Bargaului, strada Calea Transilvaniei nr. 117 identificat în CF nr.26959, nr. cadastral 26959-C1, având destinaţia de dispensar medical:

– cabinet neurologie 23.39 mp,

– cabinet oftalmologie 25.03 mp, 

– cabinet ORL 23.84 mp, 

– cabinet pediatrie 19.85 mp,

– cabinet dermatologie 15.83 mp.

1 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .12.02.2021, ora 12.00.-

2. Informaţii privind ofertele :

2.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.02.2021, ora  9.00.

2.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

2.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

3. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.02.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

Achizitie_spatii_dispensare_2021