ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU INCHIRIERE IMOBIL PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI, SITUAT ÎN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, STR. CALEA TRANSILVNIEI, NR. 117 – CABINET MEDICAL

Comuna Prundu Bârgaului, unitate administrativ teritorialã, cu sediul în loc. Prundu Bârgăului, str. Principalã, nr. 512, județul Bistrița Nãsãud, CUI 4347410,e-mail primaria@prundubargaului.ro

Imobil proprietate publică a comunei  Prundu Bârgăului, situat în  comuna Prundu Bargaului, str. Calea Transilvniei, nr. 117 identificat în CF nr.26959 nr. cadastral 26959-C1, având  destinatia de dispensar medical:

  • cabinet Neurologie 23.39 mp,
  • cabinet Oftalmologie 25.03 mp, 
  • cabinet ORL 23.84 mp, 
  • cabinet Pediatrie 19.85 mp,
  • cabinet Dermatologie 15.83 mp,
  • spatiu Laborator Analize Medicale 52.48 mp,
  • spatiu Farmacie 28.85 mp

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .18.01.2021, ora 12.00.-

Informaţii privind ofertele :

  • Data limită de depunere a ofertelor: 26.01.2021, ora 9.00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  26.01.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

Documentatie inchiriere cabinete medicale