Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .12.03.2021, ora 12.00.

1. Informaţii privind ofertele :

1.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2021, ora  09.00.

1.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

1.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

2. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.03.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

inchiriere_sala_fitness