CPV – 42511110-5      Pompe termice

1.Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:     4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 120.679,13 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „cumpărare directă”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare

9. Obiectul contractului de furnizare si montaj pentru care sunt solicitate oferte Furnizare si montaj pompe de caldura Centru Multifunctional si Cladire Baca in comna Prundu Bargaului    

10. Durata sau termenul limită de executie: maxim 1.5 luni de la data incheierii contractului.