Imobil proprietate publică a comunei  Prundu Bârgăului, situat în  comuna Prundu Bargaului, str. Calea Transilvniei, nr. 117 identificat în CF nr.26959 nr. cadastral 26959-C1, având  destinatia de dispensar medical: -cabinet Neurologie 23.39 mp, -cabinet Oftalmologie 25.03 mp,  -cabinet ORL 23.84 mp,  -cabinet Pediatrie 19.85 mp.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .16.04.2021, ora 12.00.-

Informaţii privind ofertele :

1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.04.2021, ora 9.00.

2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  26.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.