Autoritatea contractantă Comuna Prundu Bargaului, va invită să depuneti ofertă de pret  in vederea atribuirii contractului de lucrari:

Lucrari de consolidare teren la baza sportiva tip 1 sat Prundu Bargaului, comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud

CPV – 45111291-4 – Lucrări de amenajare a terenului.

 Denumirea/numele: Comuna Prundu Bargaului

2. Codul unic de înregistrare:     4347410;

3. Adresa: Comuna Prundu Bargaului, str. Principala,  nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud,.

4. Telefon  0265/265009, fax  0263265011 ;

5. Email: primaria@prundubargaului.ro

6. Valoarea estimata a contractului este de 420.989,78 lei fara TVA

7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: „anunt public depunere oferte ”;

8. Sursa de finanţare a contractului: Fonduri bugetare

9. Obiectul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte Lucrari de consolidare teren la baza sportiva tip 1 sat Prundu Bargaului, comuna Prundu Bargaului, judetul Bistrita Nasaud

10. Durata sau termenul limită de executie: maxim 12 luni de la data incheierii contractului.