Imobil proprietate  privată a comunei Prundu Bârgăului situat în  Prundu Bârgăului, nr.96/C identificat în CF nr.26722 nr. cadastral 26722-C2, suprafata de 374 mp având destinatia de SALA DE FITNESS

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din data de 15.09.2020.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .11.12.2020, ora 12.00.-

Informaţii privind ofertele :

Data limită de depunere a ofertelor: 21.12.2020, ora 9.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  21.12.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

doc inchiriere sala fitness