Imobil proprietate publică a comunei  Prundu Bârgăului, situat în  comuna Prundu Bargaului, str. Calea Transilvniei, nr. 117 identificat în CF nr.26959 nr. cadastral 26959-C1, având  destinatia de dispensar medical:

  • cabinet Neurologie 23.39 mp,
  • cabinet Oftalmologie 25.03 mp,  
  • cabinet Stomatologie 26.86 mp,
  • cabinet ORL 23.84 mp,
  • cabinet Cardiologie 23.91 mp, 
  • cabinet Pediatrie 19.85 mp,
  • cabinet Dermatologie 15.83 mp,
  • spatiu Laborator Analize Medicale 52.48 mp,
  • spatiu Farmacie 28.85 mp

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din data de 15.09.2020.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: .11.12.2020, ora 12.00.-

Informaţii privind ofertele :

Data limită de depunere a ofertelor: 22.12.2020, ora 9.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Prundu Bargaului, comuna Prundu Bârgăului, strada Principalã nr. 512, județul Bistrița Nãsãud.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  22.12.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Prundu Bârgăului.

documentatie inchiriere dispensar