Stimați cetățeni!

Având în vedere faptul că lucrăm la creionarea bugetului comunei pentru anul 2019, pentru a nu omite finanțarea unor obiective importante pentru comunitatea noastră, vă rog să vă implicați activ și pertinent prin trimiterea, până la data de 28 februarie, a propunerile dumneavoastră spre a fi evaluate din punct de vedere a oportunității și a importanței pentru întreaga comună.
Vă mulțumesc!

Primar,

Doru Crișan